महाराष्ट्रतील - नदीकाठची शहरे
 • गोदावरी - नाशिक, पैठण, नांदेड, कोपरगाव, आपेगाव
 • कृष्णा - वाई, कराड, सांगली, औदुंबर
 • भीमा - पंढरपूर
 • इंद्रायणी - देहू, आळंदी
 • मुळा मुठा - पुणे
 • प्रवरा - संगमनेर, नेवासे
 • पंचगंगा - कोल्हापूर
 • तापी - भुसावळ
 • सीना - अहमदनगर
 • कऱ्हा - जेजुरीमहाराष्ट्र - विकास महामंडळ
 • महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ - १९९६
 • विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ - १९९७
 • तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ - १९९७
 • कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ - १९९७
 • गोदावरी - मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ - १९९८महाराष्ट्र - कृषी संशोधन संस्था
 • राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र - मांजरी पुणे
 • हळद संशोधन केंद्र - डिग्रज सांगली
 • गहू संशोधन केंद्र - महाबळेश्वर सातारा
 • गवत संशोधन केंद्र - पालघर ठाणे
 • सेंटर फॉर इंडियन बांबू रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी - कुडाळ सिंधुदुर्ग
 • राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र - हिरज केगाव सोलापूर
 • राष्ट्रीय कांदा लसूण केंद्र - राजगुरूनगर पुणे
 • फळ प्रक्रिया संशोधन केंद्र - पालघरमहाराष्ट्रातील - राष्ट्रीय महामार्ग
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र ३ - मुंबई - नाशिक - आग्रा 
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र ४ - मुंबई - ठाणे - पुणे - बेंगळुरू - चेन्नई
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र ६ - सुरत - धुळे - नागपूर - रायपूर - संबळपूर - कोलकाता
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र ७ - वाराणसी - रेवा - जबलपूर - नागपूर - हैद्राबाद - सालेम - मदुराई - कन्याकुमारी
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र ८ - दिल्ली - जयपूर - अजमेर - उदयपूर - अहमदाबाद - मुंबई
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र ९ - पुणे - सोलापूर - हैदराबाद - विजयवाडा
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र १३ - सोलापूर - विजापूर - चित्रदुर्ग
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र १६ - निजामाबाद - गदग
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र ४ ब - पळस्पे - न्हावा - शेवा
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र ५० - पुणे - नाशिक
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र २०४ - रत्नागिरी - कोल्हापूर
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्र २११ - सोलापूर धुळेमहाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळे
अष्टविनायक - थेऊर - चिंतामणी पुणे, रांजणगाव - पुणे, मोरगाव - पुणे, ओझर - पुणे, लेन्याद्री - पुणे, सिद्धटेक - अहमदनगर, महाड - रायगड, पाली - बल्लाळेश्वर - रायगड,
ज्योतिर्लिंगे - त्रयंबकेश्वर - नाशिक, भीमाशंकर - पुणे, घृष्णेश्वर - औरंगाबाद, परळी वैजनाथ - बीड, औंढा नागनाथ - हिंगोली,

देवस्थाने - तुळजाभवानी - तुळजापूर, महालक्ष्मी - कोल्हापूर, माहूर [रेणुकादेवी] - नांदेड, अंबेजोगाई - योगेश्वरी - बीड, वणी सप्तशृंगी - नाशिक,

महाराष्ट्र ग्रामीण व नागरी समाज
बलुतेदार पद्धत - पारंपरिक ग्रामीण समाजात ब्लेतेदारी पद्धती होती. यानुसार शेतकऱ्यांची अधिक महत्वाची कामे करणाऱ्या व त्यांच्या नित्याच्या गरजा भागविणाऱ्या बिगर शेती व्यावसायिकांना बलुतेदार पद्धत असे म्हणतात.

चौगुला, महार, सुतार, लोहार, कुंभार, चांभार, न्हावी, सोनार, जोशी, परीट, गुरव, कोळी हे ते समाज होते.

अलेतुदारी पद्धत - शेतकऱ्यांच्या नैमित्तिक गरजा भागविणाऱ्या बिगर शेती व्यावसायिकांना अलुतेदारी पद्धत असे म्हणतात.

 तेली, तांबोळी, साळी, सनगर, माळी, शिंपी, गोंधळी, भाट, डवऱ्या, ठाकर, गोसावी, मुलान, वाजंत्री, घडकी, कलावंत, तराळ, कोरव, भोई, यांना म्हणतात.